Kontakta FMI

MARIE-LOUISE SIGEMALM, VD
Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

info@fmibranschen.se, 070-211 70 29

Det är svårt att på egen hand sätta sig in i de kemikaliekrav som gäller för varor som du säljer och marknadsför till konsumenter. Som medlem i FMI blir det lättare att följa kraven.

Ägare och ledning i företag måste ha kännedom om farliga och förbjudna kemiska ämnen i de varor som säljs till konsumenter. Med FMI:s frågformulär är det lättare för dig att följa kraven i den nationella och europeiska kemikalielagstiftningen. Vid inspektioner behöver du också kunna visa vilka rutiner företaget tillämpar för kontroll. Vid en eventuell åtalsanmälan blir frågan om kontrollåtgärder särskilt viktig. Likaså behöver du kunna svara en konsument inom 45 dagar. Dina varor måste också vara rätt märkta. 
 
För att kunna ta del av Frågeformuläret måste du kontakta FMI. Vi erbjuder dig  kostnadsfri telefonrådgivning i hur du använder Frågeformuläret.