Välkommen till FMI:s kostnadsfria telefonrådgivning i juridiska frågor

Hit kan du ringa när du behöver hjälp i juridiska frågor eller bara vill ha ett ”bollplank”. 

Så här kommer du i kontakt med den kostnadsfria juridiska rådgivningen
 
Ring 070-211 70 29 eller skicka ett meddelande via e-post. 
Telefontider: måndag – torsdag kl.13.00-17.30, fredag kl. 09.00-12.00, 13.00-15.00
Vi ger dig råd och stöd inom följande områden: 
 
• Köprätt och avtalsrätt, exempelvis e-handel, leverantörsfrågor, konsumenträtt, m.m.
• Reklamationsärenden och reklamationsbedömningar
• Anmälningar i Allmänna reklamationsnämnden, ARN
• Tillsynsärenden hos exempelvis Kemikalieinspektionen, Miljöförvaltningar, Konsumentverket, Arbetsmiljöverket, Skogsstyrelsen
• Arbetsgivarfrågor
• Lokalhyresfrågor och lokalhyresjuridik
• Kemikaliefrågor för möbelhandel, färgfackhandel och heminredningshandel 
• 15 minuter kostnadsfri telefonrådgivning hos advokatbyrå, 4 gånger per månad i olika ärenden
 

Vi erbjuder dig även kostnadsfritt

• Att upprätta svaromål när du blivit anmäld i Allmänna reklamationsnämnden
• Att upprätta svar i tillsynsärenden
• ”Allmänna köpevillkor vid försäljning av varor till konsument”, uppdateras löpande
• Frågeformulär/Questionnaire på svenska och engelska, uppdateras löpande, samt 1,5 timme utbildning när du använder Frågeformuläret för första gången
• Granskning av enskilda köprättsliga avtalsvillkor
• Mallar och dokument
• Löpande uppdatering av nya viktiga lagar och regler 
 

Juridiskt ombud 

Behöver du konsultera advokat eller är i behov av juridiskt ombud får du rabatt på timarvode via medlemskap i FMI. Kontakta FMI så hjälper vi dig vidare!
 
Telefonnummer till den juridiska rådgivningen: 08-640 66 38