Kontakta FMI

MARIE-LOUISE SIGEMALM, VD
Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

info@fmibranschen.se, 070-211 70 29

Välkommen till Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör, FMI! 

Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör, FMI, är en branschorganisation för företag inom möbel- och heminredningsbranschen. FMI bildades år 2010 genom ett samgående mellan Föreningen Sveriges Möbelhandlare och Sveriges Färgfackhandlares Riksförbund.

FMI företräder branschen i kontakter med myndigheter, media och organisationer. Vi bevakar och driver våra medlemmars intressen och kan som  remissinstans påverka lagförslag redan i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen. FMI representerar även branschen i allmänna reklamationsnämnden, vilket är betydelsefullt när beslut ska fattas i ärenden som kräver expertis rörande bostad, möbler och heminredning.

Idag ställs det höga krav på att företagare har goda kunskaper om lagar och regler. Utökade sanktionsmöjligheter gör lagefterlevnad särskilt viktig för att företag ska undvika att drabbas av ekonomiskt kostsamma sanktioner. FMI erbjuder en rad medlemsförmåner som du som företagare har nytta av samt sänker kostnaderna i verksamheten. Som medlem i FMI får du tillgång till kostnadsfri juridisk telefonrådgivning inom olika områden, branschanpassade utbildningar samt råd och stöd i verksamheten. Vi håller dig uppdaterad om nya lagar och regler samt underlättar för dig att följa kemikaliekraven vid inköp av heminredningsvaror. Vi förhandlar fram lönsamma ramavtal med branschanpassade villkor, vilket ger dig lägre kostnader för exempelvis kortinlösen och försäkringspremier.

Kort sagt, som medlem i FMI kan du lägga allt fokus på verksamheten! När du behöver råd och stöd så finns vi alltid där för att hjälpa dig. 

Våra medlemsföretag består av allt från små till medelstora och stora företag, antingen de ingår i en kedja eller är fristående. Alla är välkomna oavsett storlek eller kedjetillhörighet!

Välkommen att kontakta mig! Du når mig på telefon, 08-640 66 38, e-post: marie-louise@fmibranschen.se. eller via kontaktformuläret till vänster här på sidan.

Välkommen till FMI!

Marie-Louise Sigemalm

VD