Kontakta FMI

MARIE-LOUISE SIGEMALM, VD
Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

info@fmibranschen.se, 08-640 66 38

Trygga och lönsamma affärer- vi hjälper dig

Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör, FMI, hjälper butiker att bli lönsammare, tryggare och mer attraktiva! 
 
FMI är en politiskt obunden branschorganisation för dig som bedriver heminredningshandel i fysisk butik och/eller e-handel. Vårt mål är att ständigt förbättra för dig som medlem. Vi erbjuder dig medlemsförmåner som du har nytta av i verksamheten till så låg kostnad som möjligt. FMI förhandlar fram branschanpassade medlemsförmåner med kraftiga volymrabatter, vilket ger betydande kostnadsinbesparing.  
 
Vi hjälper dig i den dagliga verksamheten, håller dig uppdaterad på nya lagar och regler samt driver aktivt de frågor som är viktiga för branschens utveckling och framtid. FMI företräder branschen i Allmänna reklamationsnämnden genom egen utsedd representant i nämnden samt i kontakter med myndigheter, organisationer och arbetsgrupper. Vi är remissinstans i lagstiftningsärenden och kan på så sätt påverka samt ta till vara våra medlemmars och branschens intressen innan ny lagstiftning träder i kraft. Genom vår specifika branschkompetens underlättar vi för dig i din verksamhet så att du kan fokusera på verksamheten. Behöver du råd och stöd finns vi där för att hjälpa dig. 
  
Våra medlemsföretag består av små, medelstora och stora företag antingen de ingår i en kedja eller är fristående. Alla är välkomna oavsett storlek eller kedjetillhörighet!
 
FMI bildades genom ett samgående mellan Föreningen Sveriges Möbelhandlare och Sveriges Färgfackhandlares Riksförbund.