Hållbarhet – en fråga om kundlojalitet

Hållbarhet – en fråga om kundlojalitet

A K T U E L L T  Idag är hållbarhet det viktigaste nyckelordet för att vinna sina kunders lojalitet inom retail. Det framgick under Retail day i Borås som under temat ”Going beyond loyalty” samlade 600 av Sveriges e-handelsexperter, såväl på scen och i publiken.   Är...