Föreläsare: Magnus Hedenmark, ekotoxikolog Reprofit AB
Datum: Onsdag den 27 mars 2024
Tid: Kl. 09.15-10.00
Avgift: Kostnadsfritt för medlemsföretag i Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör, FMI.
Sista anmälningsdag: 25 mars 2024

Webbinarium

Hållbarhet som affärsmöjlighet

Idag är det mycket fokus på hållbarhet. Företag kan behöva visa att de arbetar med hållbarhet i olika sammanhang, exempelvis när kunder efterfrågar hållbara varor och tjänster. För dig som företagare är det lätt hänt att den här typen av frågor hamnar vid sidan om kärnverksamheten.
Det här webbinariet syftar till att ge dig som deltagare en översiktlig introduktion till vad som avses med hållbarhet samt hur företag praktiskt kan gå till väga för att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete. I webbinariet tar vi även upp hur företagens hållbarhetsarbete kan kopplas till lönsamhet.

För mer information kontakta Marie-Louise Sigemalm, VD, Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör, e-post: marie-louise@fmibranschen.se eller telefon 070-211 7029.