Vi erbjuder dig branschanpassade medlemsförmåner som du har nytta av i verksamheten

Som medlem i Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör (FMI) får du tillgång till en rad viktiga och lönsamma medlemsförmåner. Byt till FMI:s branschanpassade kortinlösenavtal och spara tusentals kronor. Väljer du FMI:s medlemsförsäkringar kan du tjäna en rejäl slant, upp till 20% i sänkta premiekostnader för företags- och fastighetsförsäkring, vid jämförbara försäkringar på marknaden. Nu kan du även teckna vår nya cyberförsäkring till låg premie via vårt gruppavtal. Du har således mycket att tjäna på att vara medlem i FMI.  

MARIE-LOUISE SIGEMALM
VD, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

info@fmibranschen.se 
08-640 66 38

Kostnadsfri juridisk telefonrådgivning i:

 • Köp- och avtalsrättsliga frågor, ex. e-handelsfrågor, leverantörsfrågor, konsumenträtt
 • Reklamationsärenden & reklamationsbedömningar
 • Anmälningar i Allmänna reklamationsnämnden – vi hjälper dig hela vägen!
 • Arbetsgivarfrågor
 • Lokalhyresfrågor och hyresjuridik
 • Miljö- och kemikaliefrågor för företag inom heminredningshandeln
 • Tillsynsärenden hos Kemikalieinspektionen, Miljöförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket
 • Löpande information om nya lagar och regler
 • 15 min kostnadsfri rådgivning 4 gånger/månad (i olika ärenden) hos affärsjuridisk advokatbyrå samt rabatterat timarvode hos advokat eller juridiskt ombud

Frågeformulär för möbel- och heminredningshandel – kostnadsfritt 

Ägare och ledning i företag måste ha kännedom om farliga och förbjudna kemiska ämnen i de varor som säljs till konsumenter. Med FMI:s frågeformulär är det lättare för dig att följa kraven i den nationella och europeiska kemikalielagstiftningen. Vid inspektioner behöver du också kunna visa vilka rutiner företaget tillämpar för kontroll. Vid en eventuell åtalsanmälan blir frågan om kontrollåtgärder särskilt viktig. Likaså behöver du kunna svara en konsument inom 45 dagar. Dina varor måste också vara rätt märkta. 

Betallösningar för fysisk butiksförsäljning och e-handel via samarbetspartner 

 • Kortinlösenavtal – spara pengar med branschens bästa kortinlösenavtal. Passar alla affärssystem.
 • Smidig e-handelskassa/checkout till låg avgift. Låt dina kunder välja mellan olika betalsätt.
 • Delbetalning & räntefria konsumentkreditavtal

Medlemsförsäkringar – branschanpassade försäkringar till låga premier

 • Företags & fastighetsförsäkring
 • Transportförsäkring
 • Personförsäkringar
 • Cyberförsäkring teknisk support, försäkring och täckningsbortfall vid digitala intrång

Konjunkturrapporter – kostnadsfritt

Konjunkturrapporter 4 gånger per år. 

Mallar och dokument – kostnadsfritt

 • Allmänna köpevillkor vid fysisk butiksförsäljning av varor till konsument, köpevillkor e-handel
 • Personal
 • Ersättningsnormer att användas mellan butik och leverantör 

Utbildningar och Kurser till kraftigt subventionerade avgifter

Reklamationsutbildningar samt andra kompetenshöjande utbildningar.

För mer information: Kontakta Marie-Louise Sigemalm, VD, via e-post: info@fmibranschen.se eller telefon: 08-640 66 38.

Råd och stöd när Du behöver!
Välkommen till vår kostnadsfria telefonrådgivning!

Välkommen till FMI:s kostnadsfria telefonrådgivning i juridiska frågor. Hit kan du ringa när du behöver hjälp i juridiska frågor eller bara vill ha ett ”bollplank” i en viss fråga. Vi ger dig råd och stöd inom följande områden:

 • Köp- och avtalsrättsliga frågor, ex. e-handelsfrågor, leverantörsfrågor, konsumenträtt
 • Reklamationsärenden & reklamationsbedömningar
 • Anmälningar i Allmänna reklamationsnämnden – vi hjälper dig hela vägen!
 • Arbetsgivarfrågor
 • Lokalhyresfrågor och hyresjuridik
 • Miljö- och kemikaliefrågor för företag inom heminredningshandeln
 • Tillsynsärenden hos Kemikalieinspektionen, Miljöförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket
 • Löpande information om nya lagar och regler
 • 15 min kostnadsfri rådgivning 4 gånger/månad (i olika ärenden) hos affärsjuridisk advokatbyrå samt rabatterat timarvode hos advokat eller juridiskt ombud

Telefonnummer till den juridiska rådgivningen:  08-640 66 38

Hos oss är du i trygga händer!
Var rätt försäkrad med branschanpassade försäkringar till låga premier.

Optimalt försäkringsskydd med branschanpassade villkor.

När företaget drabbas av en skada är det viktigt att ha ett bra försäkringsskydd så att driften av verksamheten blir så lite påverkad som möjligt. Därför ska du som handlare välja en försäkring med branschanpassade försäkringsmoment avsedda för möbelhandeln respektive färgfackhandeln. Väljer du FMI:s upphandlade försäkringslösningar får du ett optimalt försäkringsskydd redan i försäkringens grundskydd utan att du behöver teckna dyra tilläggsförsäkringar.

Utmärkande för medlemsförsäkringarna, som förmedlas av Söderberg & Partners, är de låga premierna, omfattande grundskydd och branschanpassade villkor. Premiekostnaderna för försäkringarna är i genomsnitt cirka 20-30 % lägre vid en jämförelse med andra försäkringsgivare med samma villkor. Försäkringarna förhandlas fram med kraftiga volymrabatter vilket ger lägre premier för FMI:s medlemmar.

Du har mycket att vinna på att välja FMI:s medlemsförsäkringar. Begär en offert, helt förutsättningslöst, så kan du se hur mycket du sparar!

Via vår samarbetspartner Söderberg & Partners kan du som medlem teckna följande försäkringar med medlemsrabatt:

Låt dina kunder välja hur de vill betala!

E-handelskassa/Checkout/betallösingar i fysisk butik och online/konsumentkreditavtal

Söker du efter en smidig e-handelskassa? Vill du erbjuda dina kunder olika betallösningar? Via vår samarbetspartner kan du teckna avtal till förmånligt medlemspris. Kontakta oss så får du veta hur mycket du tjänar på detta som medlem i FMI. 

Har du koll på vad som är ditt ansvar när du köper in varor? Kemikalieinnehållet i varorna ligger på dig!
Var lugn, vi hjälper dig!

Det är den juridiska personen som säljer varor som ansvarar för att kemikaliereglerna följs. Du som företräder den juridiska personen måste därför ha kontroll över kemikalieinnehållet i varor som du köper in till ditt sortiment.

 För att underlätta för dig som medlem att följa kemikaliekraven i varor som du säljer i din fysiska butik eller via e-handel rekommenderar vi att du använder dig av FMI:s Frågeformulär vid inköp från dina leverantörer. Frågeformuläret uppdateras löpande.

Advokat när du behöver det!
Var trygg hos oss!

Som medlem har du möjlighet att utnyttja 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning, 4 gånger per månad i olika ärenden, hos vår samarbetspartner, Front Advokater.

Front Advokater är en fullservice advokatbyrå, vilket innebär att du kan få hjälp inom alla områden inom juridiken. Som medlem har du även rabatt på timarvodet hos advokat.

För att du ska kunna utnyttja denna medlemsförmån behöver du kontakta FMI:s kansli. 

Som medlem i FMI kan du ta del av viktig information som du har nytta av i verksamheten

Arbetsgivarguide

Här kan du som arbetsgivare och företagare ta del av viktig information som du har nytta av i verksamheten. För att kunna ta del av informationen behöver du vara inloggad. Det gäller även för åtkomst av anställningsavtal och andra mallar och dokument som rör anställda.
 
 • Anställning 
 • Arbetsmiljö 
 • Rån och hot 
 • Unga anställda
 • Arbetstid
 • Tjänstledighet
 • Semester
 • Karensregler
 • Diskriminering
 • Kvittning
 • Skadestånd
 • GDPR/Personuppgifter
 • Mallar & Dokument
 • Nya lagar & regler
 • Lönenivåer