Vad händer i branschen?

MARIE-LOUISE SIGEMALM
VD, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör. Enligt FMIs stadgar, ”Stadgar för Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör”, § 7, ”Rösträtt vid föreningsstämma”, har varje medlem en röst. Röstberättigad medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud. Endast annan medlem får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem. Ombudet skall visa en skriftlig dagtecknad fullmakt ej äldre än 30 dagar. Fullmakten skall överlämnas till föreningsstämmans sekreterare vid stämmans öppnande. 

Tid och plats för föreningsstämman: 
Datum: Onsdag den 27 maj 2020 
Tid: Kl. 11.40-12.20 
Plats: Digitalt videomöte via länk 

Läs mer här»

Veckans varningslista

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam! 

Veckans varningslista levereras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel. 

Läs listorna här »

VILL DU FÅ VÅRT NYHETSBREV? ANMÄL DIG HÄR.

Lämna följande fält tomt

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se