»  

Varningsbrev – intrång i ensamrätt till brukskonst

Vad bör du tänka på när du får ett varningsbrev och när du vill skicka ett? När bör du göra upp i godo och när bör du göra motstånd? Petter Holm, advokat på Front Advokater, reder ut. 

Brevet, som är rekommenderat och undertecknat av en advokat, påstår att du säljer en upphovsrättsskyddad möbel utan upphovsmannens tillstånd. Du uppmanas att omedelbart stoppa försäljningen och förstöra alla exemplar i lager, annars kan rättsliga åtgärder vidtas. 

Upphovsrätt och andra ensamrätter
Varningsbrev är första åtgärden vid misstänkt intrång i ensamrätter som upphovsrätt, design och varumärken. Efterbildning av en ”känd och särpräglad” produkt, i strid med marknadsföringslagen, är en annan vanlig grund. Samma produkt kan omfattas av flera rättigheter samtidigt.

Upphovsrätt uppstår när någon skapar ett originellt konstnärligt eller litterärt verk, inklusive brukskonst som möbler och textilier. Ett test för originalitet är om någon annan, utan kännedom om verket, skulle ha framställt ett identiskt eller snarlikt verk. Ribban för originalitet kan ibland framstå som låg, samtidigt som skyddstiden är lång: 70 år efter upphovsmannens död. 

Den som driver ett upphovsrättskrav har bevisbördan för: 

 • att verket är skyddat 
 • att han är rätt innehavare, samt
 • att det är fråga om ett intrång
 • Upphovsrätten tillhör den fysiska person som skapat verket. För att ett bolag eller någon annan ska kunna ställa ett upphovsrättskrav krävs ett avtal. 

Det finns inget register över upphovsrätt. Den som vill undvika krav måste därför på egen hand skaffa sig koll på tidigare formgivningar och produkter.

Påföljder
Påföljderna kan bli allvarliga: 

 • Förbud vid vite mot att sälja produkten. 
 • Förstöra lagerhållna varor.
 • Återkalla varor från återförsäljare.
 • Ersättning för nyttjandet och skadestånd för övrig skada.
 • Böter eller fängelse i grövre fall (till exempel Designer’s Revolt-fallet).
 • Rättighetshavaren har bevisbördan för ett skadestånd, men kan tvinga fram redovisning av sålda enheter och vinst för att beräkna kravet. Domstolen kan också uppskatta ersättningen till skäligt belopp. Skadestånd kräver uppsåt eller oaktsamhet, medan ersättning för nyttjandet utgår även i andra fall.

Vad göra?
Några punkter för båda parter:

 • Har varorna satts på marknaden i EU/EES av rättighetshavaren eller med dennes samtycke? I så fall får de säljas vidare i EU (s.k. konsumtion)
 • Utred om det föreligger upphovsrätt. Kolla upp produktens ”origin story” och eventuella tidigare exempel.
 • Analysera produkternas likhet.
 • Bedöm ersättningens storlek och jämför med möjliga förlikningsbud och kostnaderna för att driva saken.
 • Undersök om du kan rulla vidare skadeståndskravet till leverantören. Se över dina avtal.
 • Har upphovsrättshavaren gjort onyanserade intrångspåståenden, eller villkorat en uppgörelse med hot om straffrättsliga påföljder? Kan vara lagstridigt.

Ett kvalificerat om juridiskt ombud kan underlätta din hantering av upphovsrättskrav. Din rättsskyddsförsäkring kan täcka en del kostnaderna. Kontrollera att rättsskyddet täcker upphovsrättstvister. Om så inte alltid fallet bör du utöka försäkringen.


Denna text ska inte uppfattas som, eller användas istället för, juridisk rådgivning i det enskilda fallet.

Text Elin Liljero Eriksson

Du vet väl att som medlem i FMI får du 15 minuters kostnadsfri rådgivning upp till 4 gånger i månaden i olika ärenden hos Front Advokater samt rabatt på timarvodet hos advokat?

Front Advokater bedriver fullservice advokatverksamhet inom svensk och internationell affärsjuridik med kontor i Göteborg, Stockholm, Luleå och Piteå.

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se