Anmäl dig till
vårens utbildningar
nu!

UTBILDNINGAR VÅREN 2019

Reklamationsutbildning för butiker

I denna halvdagsutbildning går vi igenom de mest centrala delarna i konsumentköplagen som du behöver känna till. Du får lära dig hur du ska bedöma reklamationer, lagstadgade rättigheter och skyldigheter, reklamationsfrister, frågor kring handpenning och avbeställningar, vilka påföljder konsumenterna kan kräva och hur du ska bemöta kraven. Vi går också igenom vad du särskilt ska uppmärksamma i en anmälan i Allmänna reklamationsnämnden. Utbildningen leder till att du får ökad kunskap i konsumentköp-lagens regler, blir säkrare och snabbare på att bedöma och avgöra reklamationer samt att du kan svara kunder på ett säkert och professionellt sätt. Intressanta ARN-ärenden tas upp under utbildningen och en gruppövning genomförs utifrån ett praktiskt fall.

Lättare lunchsmörgås samt fika e.m. ingår i kursavgiften samt åhörarmaterial.

Plats: Göteborg
Datum: 22 maj 2019
Tid: Kl. 13.00-16.30
Kursavgift medlem: 2100 kr + moms
Kursavgift icke medlem: inte tillgänglig
Föreläsare: Marie-Louise Sigemalm, jur. kand
Sista anmälningsdag: 17 april 2019

 

Introduktion till arbetsrätten för butikschefer, arbetsgivare och personer med personalansvar

I denna heldagsutbildning får du följa förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas. Vi går igenom vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal. Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll, olika anställningsformer, rättigheter och skyldigheter under pågående anställning, uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar på. Kursen är i seminarieform och kursledaren kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall. Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar. Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster.

Fika förmiddag/eftermiddag och lunch ingår i kursavgiften samt åhörarmaterial.

Plats: Stockholm
Datum: 16 maj 2019
Tid: Kl. 09.30-16.00
Kursavgift medlem: 3290 kr + moms
Kursavgift icke medlem: 5700 kr + moms
Föreläsare: Advokat Patrik Fallberg
Sista anmälningsdag: 15 april 2019

Anmäl intresse för kurs här!

Skicka din intresseanmälan om utbildning med kompletta kontaktuppgifter. Fullständiga anmälnings- och avbokningsvillkor godkänns i samband med att du anmäler dig. FMI kontaktar dig snarast för mer information och anmälan.

 Jag samtycker härmed till att de uppgifter jag lämnar behandlas enligt Branschorganisationen Färg Möbler och Interiörs Integritetspolicy.

Du kan läsa vår Integritetspolicy här»

”Vi tycker det är viktigt att vara med i branschorganisationen FMI. Medlemskapet gör att vi kan utvecklas på ett positivt sätt med FMI´s kunskap och hjälp. Vi använder flera av FMI´s förmåner t.ex. kortinlösningsavtal, försäkringar och juridisk rådgivning. Vi tycker också att det är viktigt att vara med i ett branschförbund som värnar för vår bransch och framtid.”

Rickard Appelgren, Färghuset i Helsingborg AB

Vill du få vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se