UTBILDNINGAR 

Detaljerade uppgifter om tid och plats, kursavgift, m.m. kommer att meddelas senare.

Reklamationsutbildning för butiksanställda

 Utbildningens innehåll: I halvdagsutbildningen går vi igenom centrala delar i konsumentköplagen som är nödvändiga att ha kunskaper om i kontakter med konsumenter vare sig du är säljare eller reklamationsansvarig. Du får lära dig hur du ska bedöma reklamationer, rättigheter och skyldigheter, reklamationsfrister, frågor kring handpenning och avbeställningar, vilka påföljder konsumenter kan kräva samt hur du ska bemöta krav från konsumenter. Vi går också igenom strukturen i en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden samt vad du ska uppmärksamma i anmälan. Intressanta ärenden från Allmänna reklamationsnämnden tas upp under utbildningen. En gruppövning genomförs utifrån ett praktiskt fall.  

Målsättning: Utbildningen leder till ökade kunskaper i centrala delar av konsumentköplagens regelverk samt en effektivare reklamationshantering. Du som kursdeltagare kommer att bli säkrare på att bedöma och avgöra reklamationer. Du kommer att bli tryggare i din yrkesroll, bemöta kunder på ett professionellt sätt och bibehålla goda kundrelationer. Du kommer också att kunna hantera anmälningar i allmänna reklamationsnämnden på ett korrekt sätt.

I kursavgiften ingår åhörarmaterial samt e.m. fika med kaka samt frukt och vatten i utbildningslokalen. 

 

Introduktion till arbetsrätten för arbetsgivare och chefer

I denna heldagsutbildning får du följa förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas.  

Utbildningens innehåll: Vi går igenom vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal. Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll, olika anställningsformer, rättigheter och skyldigheter under pågående anställning, uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar på. Kursen är i seminarieform och kursledaren kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall. 

Målsättning: Kursdeltagaren får grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren i sin yrkesutövning kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster.

I kursavgiften ingår åhörarmaterial, fika f.m. med smörgås, lunch, e.m. fika med kaka.

Att hantera besvärliga medarbetare

Som arbetsgivare, butikschef eller personalansvarig behöver du kunna hantera svåra samtal med anställda i vissa situationer. Det kan exempelvis gälla upprepade förseningar, slarvigt utförda arbetsuppgifter eller samarbetsproblem. Det är viktigt att sådana situationer hanteras på korrekt sätt med den anställde. Det är också viktigt att känna till hur du ska gå till väga för att avsluta en anställning. 

Utbildningens innehåll: Heldagsutbildning som är uppdelad i två delar. I den första delen av utbildningen går vi igenom hur du ska agera under pågående anställning när anställda inte utför sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, underpresterar eller på annat sätt uppfattas som besvärliga på arbetsplatsen och/eller i kontakter med företagets kunder. I den andra delen går vi igenom regelverket för hur en anställning ska avslutas utifrån tidigare problematik med anställd. Utbildningen riktar sig till personalansvariga, arbetsgivare, butikschefer. 

Målsättning: Efter genomförd utbildning har du som kursdeltagare fått grundläggande kunskaper i hur du ska hantera svåra situationer med anställda samt hur du ska agera utifrån arbetsrättsligt regelverk.

I kursavgiften ingår åhörarmaterial, fika f.m. med smörgås, lunch, e.m. fika med kaka. 

Anmäl intresse för kurs här!

Skicka din intresseanmälan om utbildning med kompletta kontaktuppgifter. Fullständiga anmälnings- och avbokningsvillkor godkänns i samband med att du anmäler dig. FMI kontaktar dig snarast för mer information och anmälan.

 Jag samtycker härmed till att de uppgifter jag lämnar behandlas enligt Branschorganisationen Färg Möbler och Interiörs Integritetspolicy.

Du kan läsa vår Integritetspolicy här»

”Vi tycker det är viktigt att vara med i branschorganisationen FMI. Medlemskapet gör att vi kan utvecklas på ett positivt sätt med FMI´s kunskap och hjälp. Vi använder flera av FMI´s förmåner t.ex. kortinlösningsavtal, försäkringar och juridisk rådgivning. Vi tycker också att det är viktigt att vara med i ett branschförbund som värnar för vår bransch och framtid.”

Rickard Appelgren, Färghuset i Helsingborg AB

VILL DU FÅ VÅRT NYHETSBREV? ANMÄL DIG HÄR.

Lämna följande fält tomt

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se