Råd och stöd när Du behöver!
Välkommen till vår kostnadsfria telefonrådgivning!

MARIE-LOUISE SIGEMALM
VD, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

Juridisk rådgivning

Välkommen till FMI:s kostnadsfria telefonrådgivning i juridiska frågor. Hit kan du ringa när du behöver hjälp i juridiska frågor eller bara vill ha ett ”bollplank” i en viss fråga. Vi ger dig råd och stöd inom följande områden:

  • Köp- och avtalsrättsliga frågor, ex. e-handelsfrågor, leverantörsfrågor, konsumenträtt
  • Reklamationsärenden & reklamationsbedömningar
  • Anmälningar i Allmänna reklamationsnämnden – vi hjälper dig hela vägen!
  • Arbetsgivarfrågor
  • Lokalhyresfrågor och hyresjuridik
  • Miljö- och kemikaliefrågor för företag inom heminredningshandeln
  • Tillsynsärenden hos Kemikalieinspektionen, Miljöförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket
  • Löpande information om nya lagar och regler
  • 15 min kostnadsfri rådgivning 4 gånger/månad (i olika ärenden) hos affärsjuridisk advokatbyrå samt rabatterat timarvode hos advokat eller juridiskt ombud

Telefonnummer till den juridiska rådgivningen:  08-640 66 38

Har du frågor? Kontakta oss:

Läs om fler medlemsförmåner här:

Kortinlösenavtal »

Juridisk rådgivning »

Försäkringar »

Miljö och kemikaliefrågor »

Mallar och dokument »

Advokat »

Arbetsgivarguide »

VILL DU FÅ VÅRT NYHETSBREV? ANMÄL DIG HÄR.

Lämna följande fält tomt

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se