Råd och stöd när Du behöver!
Välkommen till vår kostnadsfria telefonrådgivning!

MARIE-LOUISE SIGEMALM
VD, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

Juridisk rådgivning

Välkommen till FMI:s kostnadsfria telefonrådgivning i juridiska frågor. Hit kan du ringa när du behöver hjälp i juridiska frågor eller bara vill ha ett ”bollplank” i en viss fråga. Vi ger dig råd och stöd inom följande områden:

  • Köp- och avtalsrättsliga frågor, exempelvis e-handel, reklamationer, leverantörsfrågor, konsumenträttsliga frågor, avtal.
  • Anmälningar i allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  • Arbetsrätt
  • Tillsynsärenden arbetsmiljöverket, kemikalieinspektionen, miljöförvaltningar
  • Miljö- och kemikaliefrågor
  • 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning 4 gånger/månad i olika frågor hos Front Advokatbyrå i alla typer av ärenden (fullservicebyrå). För att du ska kunna utnyttja medlemsförmånen måste du först kontakta FMI:s kansli.
  • Rabatt på timarvode hos Front Advokatbyrå.

Telefonnummer till den juridiska rådgivningen:  08-640 66 38

Har du frågor? Kontakta oss:

Läs om fler medlemsförmåner här:

Kortinlösenavtal »

Juridisk rådgivning »

Försäkringar »

Miljö och kemikaliefrågor »

Mallar och dokument »

Inkassotjäster »

Advokat »

Arbetsgivarguide »

VILL DU FÅ VÅRT NYHETSBREV? ANMÄL DIG HÄR.

Lämna följande fält tomt

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se