Vi erbjuder dig branschanpassade
medlemsförmåner som du har
nytta av i verksamheten

MARIE-LOUISE SIGEMALM
VD, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)

Kortinlösenavtal

Sänk dina kostnader för kortinlösen! Företagens kostnader för kortinlösen är höga. Alldeles för höga. Därför har FMI förhandlat fram ett ramavtal med vår samarbetspartner som ger dig som medlem möjlighet att sänka dina kostnader för kortinlösen med tusentalskronor per år. Tag fram dina fakturor från din nuvarande inlösare och skicka dem till oss så kan vi berätta hur mycket du skulle tjäna på att byta. Förutom att du sparar en hel del pengar finns det även andra fördelar med kortinlösenavtalet.

Juridisk rådgivning

Välkommen till FMI:s kostnadsfria telefonrådgivning i juridiska frågor. Hit kan du ringa när du behöver hjälp i juridiska frågor eller bara vill ha ett ”bollplank” i en viss fråga. Vi ger dig råd och stöd inom följande områden.

Försäkringar

När företaget drabbas av en skada är det viktigt att ha ett bra försäkringsskydd så att driften av verksamheten blir så lite påverkad som möjligt. Därför ska du som handlare välja en försäkring med branschanpassade försäkringsmoment avsedda för möbelhandeln respektive färgfackhandeln. Väljer du FMI:s upphandlade försäkringslösningar får du ett optimalt försäkringsskydd redan i försäkringens grundskydd utan att du behöver teckna dyra tilläggsförsäkringar.

Miljö & kemikaliefrågor inom detaljhandeln

Det är den juridiska personen som säljer varor som ansvarar för att kemikaliereglerna följs. Du som företräder den juridiska personen måste därför ha kontroll över kemikalieinnehållet i varor som du köper in till ditt sortiment.

Leverantörsfrågor

Kommer snart.

Betalterminaler, E-handelskassa, kassasystem

E-handelskassa
Söker du efter en smidig e-handelskassa? Via vår samarbetspartner kan du teckna avtal om e-handelskassa till förmånligt medlemspris.

Mallar och dokument 

Här finns mallar och dokument som du har nytta av i verksamheten. För att kunna ladda ned mallar och dokument behöver du logga in.

Advokatbyrå 

Som medlem har du möjlighet att utnyttja 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning, 4 gånger per månad i olika ärenden, hos vår samarbetspartner, Front Advokater.

Front Advokater är en fullservice advokatbyrå, vilket innebär att du kan få hjälp inom alla områden inom juridiken. Som medlem har du även rabatt på timarvodet hos advokat.

För att du ska kunna utnyttja denna medlemsförmån behöver du kontakta FMI:s kansli.

Arbetsgivarguide

Här kan du som arbetsgivare och företagare ta del av viktig information som du har nytta av i verksamheten. För att kunna ta del av informationen behöver du vara inloggad. Det gäller även för åtkomst av anställningsavtal och andra mallar och dokument som rör anställda.

VILL DU FÅ VÅRT NYHETSBREV? ANMÄL DIG HÄR.

Lämna följande fält tomt

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se