M A G A S I N    

Detta blir utmaningarna 2019

Fredrik Hansson, vd Coloramakedjan

”Som vd för den största färgfackhandelskedjan i Sverige är detta en fråga som jag funderar ganska mycket på, både för 2019 men även för ytterligare ett par år framåt. 

Jag tror att vi kommer att få se en ökad omstrukturering inom branschen där vissa butiker får stora utmaningar framförallt på grund av den tilltagande urbanisering till större städer som sker, men även då våra kunder får ett ändrat köpbeteende, delvis genom ökad transparens. 

Även på leverantörssidan tror jag på tuffare tider där både
nedläggningar, men framförallt samarbeten/sammanslagningar kommer att ske i ökad utsträckning. 

Som för alla branscher står digitaliseringen och dess hot/möjligheter på samtliga styrelsers och ledningsgruppers agendor idag. För vår bransch blir naturligtvis den hastighet med vilken vi lyckas ställa om kritisk. Inte minst för företag som Colorama, som är en så kallad
frivilligkedja, där vi först måste få med alla på tåget innan vi kan agera. Det tar helt enkelt lite längre tid med denna organisationsform även om jag känner att just Coloramagänget är redo för framtiden. 

Jag kommer att ägna mycket tid under nästa år tillsammans
med våra butiksägare tillika kedjeägare att prata om just dessa framtidsfrågor. 

Sammanfattningsvis ser jag utmaningar och några konkreta hot men också stora möjligheter för de som lyckas hålla ihop och agera tillsammans i kombination med en stark tro på sitt koncept. Det är lätt att snegla och försöka följa andra med följd att man tappar fokus och blir otydlig!”

Magnus Ohlsson, vd Em Home

”Möbelbranschen kommer påverkas av flera omvärldsfaktorer där bostadsmarknadens utveckling är en av de faktorer som drivit tillväxten de senaste åren. Men en fortsatt avmattning på marknaden leder i förlängningen till att vi börjar göra om där vi bor. Ett allt mer påtagligt hållbarhetstänk pekar också mot en än större polarisering mellan lågpris- och kvalitetsaktörerna, där det senare segmentet framstår som långsiktig vinnare. För branschens aktörer blir det än mer viktigt att vara relevant för konsumenten vad gäller material, trender och leveranstider. 

De mindre butikerna som står utanför kedjorna kommer att få det riktigt tufft när marknaden blir allt mer beroende av en stark kommunikation och digitala plattformar med hög servicenivå. För EM:s del kommer 2019 att vara ett tillväxtår där vi redan nu har en handfull etableringar på gång efter ett par år av kräftgång. Vår allians med Electra kommer skapa helt andra möjligheter att konkurrera på marknaden.” 

Markus Chaib, vd Svenska Hem

Vad tror du blir mest signifikant och utmanande för möbelbranschen 2019? 
Vi är inne i en otroligt spännande tid där digitaliseringen har blivit en helt naturlig del av hemmet, i vissa fall kanske till och med som en familjemedlem. Vår kund är intresserad och snabb på att testa nytt. Här kommer en av utmaningarna vara att hinna med och tillgodose behov som uppstår hos vår konsument. Det kommer ställas krav på sömlös kommunikation mellan fysisk butik och e-butik. För kunden ska upplevelsen vara densamma oavsett vart den önskar handla.

– Vi ser också en kommunikativ utmaning vid det digitala kundmötet, att förklara kvalitet och produktfördelar vid exempelvis prisjämförelser – hur vi förmedlar att kvalitet är en investering både för kund och miljö.

– Det personliga erbjudandet är viktigt. Konsumenten tappar snabbt intresset om inte erbjudandet, utbudet eller upplägget är personligt anpassat. Här gäller det att vara snabb och lyhörd samt hitta rätt verktyg för att göra budskapet personligt.

– Slutligen, logistiken. I en handel där allt går snabbare
kommer logistik vara en springande punkt, både vad gäller miljö, kvalitet och flexibilitet. Det är också en viktig del i vårt kundmöte att förklara en lång leveranstid då många av våra produkter produceras efter order. Men då ökar också möjligheterna för kunden att få sin möbel precis så som den vill ha den samt att vi inte överproducerar produkter.

Vad kommer bli viktigt för att klara av utmaningarna? 
– Det viktigaste för oss har varit, och kommer att vara, att ha ett aktuellt sortiment med hög kvalitet. Detta, tillsammans med kunnig och tillmötesgående personal, kommer vi att klara många av stundande utmaningar.

– Sedan är en tydlig och konkret planlösning viktigt för de flesta utmaningar vi ställs inför. Att våga stå fast och hålla sig till den är otroligt viktigt när utvecklingen går fort.

– Kunskapen hos vår personal tillsammans med smarta samarbeten är ovärderligt för att hänga med i utvecklingen. Vi värderar även ett utifrån och in-perspektiv högt, för att hela tiden hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Jörgen Bitzekis, vd Svenssons i Lammhult

Vilka blir branschens största utmaningar 2019?
– Jag tror att 2019 kommer att bli ett tufft år för branschen. Vi står inför en lågkonjunktur som kommer närmare och närmare samtidigt som konkurrensen är stenhård på marknaden, till stor del driven av tunga kampanjerbjudanden. Detta gör kunderna vana vid fler kampanjer med högre rabatter vilket sänker lönsamheten i branschen generellt.

– Jag är övertygad om att en bra e-handel är en förutsättning för att lyckas framåt. Även om butiker fortfarande är väldigt viktiga i vår bransch så är e-handeln inblandad i fler och fler köp – både online och i butik. Vidare tror jag att en större försiktighet när det gäller rabatter blir viktigt när marknaden går ner i en lågkonjunktur.

Bertil Janmark, vd Svenska Färghusgruppen

Vilka blir branschens största utmaningar 2019?
”De viktigaste utmaningarna för färgfackhandeln är sammanfattningsvis att:
• Fokusera på och bibehålla vår starka ställning på proffsmarknaden.
• Tydligare förklara möjligheterna med kulörer och mönster och vår kompetens att säkerställa lyckade slutresultat.
• Tydlig närvaro på nätet och att ta vara på möjligheterna kring digitalisering.

En av de grundläggande orsakerna till färgfackhandelns starka ställning i Sverige är vår djupa och nära relation till målerier och proffskunder. Den positionen ger oss ett väsentligt försprång kring både kompetens och trovärdighet för att serva även konsumenter samt ger oss en ovärderlig volymfördel jämfört med konkurrerande kanaler. Att bibehålla den ställningen tror jag är avgörande för vår fortsatta framgång och förutsätter ett bra samarbete med både våra leverantörer och kunder.

Kulörer, mönster och ytor skapar massor med möjligheter kring hus och hem. Jag kan tycka att färgfackhandeln i allmänhet har varit dåliga på att paketera och kommunicera både möjligheterna med det och vår kunskap att faktiskt förverkliga drömmar. Jag tror att det är avgörande för oss att klara av att både paketera och kommunicera vår kunskap – det är den som definierar den faktiska skillnaden mellan oss och våra konkurrenter. Här kommer även tjänstefieringen in som jag tror att vi kommer se väsentligt mer av i framtiden. Jag är övertygad om att vi har allt att vinna på att vi i våra kampanjer och aktiviteter tittar mer på hur vi kommunicerar kombinationer av våra olika kategorier som färg, tapeter och golv och hur de samspelar än fokuserar på enskilda kategorier och priser.

Det finns andra kanaler som säljer färg, tapeter och golv, men ingen annan kanal som är lika kompetent som vi är på kombinationen av dessa.

Vi måste också förstå att vårt fysiska erbjudande behöver flytta ut på nätet. Våra kunder söker allt mer information på nätet och finns vi inte där och kan förklara vad vi kan och visa vad vi har så kommer vi så småningom inte ha några kunder i våra fysiska butiker heller. Det behöver vi inse och ta tillvara på, liksom andra möjligheter kring visualisering och kommunikation som följer med digitaliseringens möjligheter.

Sist men inte minst tror jag att det är avgörande att få med våra leverantörer i de satsningar vi gör och den utveckling vi vill åstadkomma. Det är nog utan tvekan den starka ställning vi idag har inom framförallt färg och tapeter, i hög grad har åstadkommits i nära samarbete med våra leverantörer. Låt oss se till att det förblir så!”

Axel Söderberg, Styrelseordförande Nordiska Galleriet

Vad tror du blir mest signifikant för möbelbranschen 2019? 
– Möbelbranschen är ett brett branschbegrepp men om vi håller oss till återförsäljare kommer vi se otroligt stora strukturförändringar. Tidigare har vi kunnat se på våra grannar som konkurrenter men eftersom Europa blir ett land, transport och tullar förbättras och verktyg för segmenterad marknadsföring blir allt bättre och bättre, konkurrerar vi inte längre lokalt. År 2019 kommer vi se fler intåg av utländska e-handelsbolag och därmed ett utökat krav på branschen i Sverige (både leverantörer och återförsäljare) att bli mycket mer effektiva och systemfokuserade.  

Vilka blir branschens största utmaningar?
– Den ökade utländska konkurrensen kommer innebära lägre marginaler men samtidigt högre krav på service samt tillgänglighet. Kunder har idag mycket högre kvav på att företag skall finnas tillgängliga i flera olika typer av säljkanaler för att tillmötesgå kundens behov vid olika köptillfällen.   

– Det kommer vara viktigt att förstå saker som enkelt sammanfattas som omnikanal, digitalisering, automatisering etc. och vad det faktiskt innebär. Sen är det viktigt att förstå hur generella trender i branschen, konsumentbeteenden och ökad konkurrens kommer att påverka varje enskild verksamhet.   

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se