L A G A R  &  R E G L E R     

Brexit – så förbereder du dig

Oavsett utfall kommer Brexit göra att handeln mellan UK och EU blir mindre smidig än vad den är idag, menar Gustaf Bergström, handelssekreterare för UK och Irland på Business Sweden. Här tipsar han om hur du kan Brexitsäkra ditt företag. 

Hur den framtida relationen mellan UK och EU kommer att se ut är i skrivande stund ännu oklar, vilket gör att det är svårt att svara på vilka som kommer bli de största utmaningarna för svenska företag när Brexit träder i kraft. Sannolikt kommer utmaningarna skilja sig mycket olika från fall till fall beroende på exempelvis typ av export eller import, branschregleringar, med mera, menar Gustaf Bergström som är handelssekreterare på Business Sweden.

 – För många som idag inte handlar med länder utanför EU riskerar dock det brittiska utträdet att bli en utmaning då man för första gången ställs inför den typen av handelsprocedurer som det innebär att handla med länder utanför den inre marknaden. Detta är en utmaning som gäller för majoriteten av de bolag vi talar med, säger han.

Finns det några fördelar för svenska företagare?
– Brexit kommer oaktat utfall att göra att handel mellan UK och EU blir mindre smidig än vad den är idag. De möjliga fördelar som bolag kan få ser vi som relativa deras konkurrenter. Vår mening är att företag som formulerar strategier för hantering av osäkerheten kring Brexit kommer att kunna agera snabbare när detaljerna kring förhandlingen blir tydligare. Svenska bolag kan därmed förbli konkurrenskraftiga eller i bästa fall få konkurrensfördelar.

 Kan man säga något konkret om när Brexit kommer att träda i kraft?
– Brexit kommer att träda i kraft den 29 mars 2019, midnatt svensk tid. Om man kommer överens om det withdrawal agreement («utträdesavtal») som båda parter nu diskuterar kommer vi från datumet ovan gå in i en så kallad transitionsperiod där reglerna mellan EU och UK kommer att förbli de samma som de är idag. Denna period kommer preliminärt att sträcka sig till och med den 31 december 2020.

To do-list inför Brexit

Hur kan man göra sig redo för Brexit? Business Sweden rekommenderar att svenska företag förbereda sig i tre steg:

1. Utvärdera effekterna av Brexit. Identifiera områden där ni är sårbara i och med Brexit och utveckla handlingsplaner utifrån en strukturerad och scenariobaserad process. Exempel på frågeställningar kan vara:

  • Hur kommer nya tullar och tull-procedurer påverka bolaget?
  • Hur kommer Brexit kunna påverka bolagets supply chain (exempelvis om bolaget idag säljer till Irland via UK, om bolagets varor idag sourcas från EU och vad detta får för inverkan på ursprungsregler m.m.)?
  • Hur kan bolaget hantera eventuella förseningar i dets handel?
  • Hur kommer Brexit att påverka bolagets verksamhet i UK (exempelvis om bolaget idag är väldigt beroende av arbetskraftsinvandring från EU)?
  • Vilka lagar, regler och certifieringar rör bolaget idag och hur påverkas dessa av Brexit (exempelvis om det rör sig om EU certifieringar)?
  • Hur påverkas bolagets leverantörer och kunder av ovan?

2. Implementera fastlagda/beslutade åtgärder från handlingsplaner.

3. Monitorera utvecklingen av Brexit inom viktiga områden där företaget är sårbart i och med Brexit.

Tips!
För att stötta bolag i att identifiera områden där de är sårbara i och med Brexit har Business Sweden tagit fram exempelfrågor som återfinns på deras Brexitsida på Business-sweden.se. Även Kommerskollegium har tagit fram en gedigen lista med frågeställningar som du finner under fliken ”verksamhetsområden” på Kommers.se.

Om Business Sweden
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. Business Swedens kontor i London följer Brexitprocessen noggrant och ger löpande rådgivning till svenska företag rörande hur de bäst kan navigera osäkerheterna kring det brittiska utträdet ur EU, samt hur de kan förbereda sig utifrån olika potentiella utfall. Vi har även en dedikerad Brexit-desk dit företag kan vända sig.

Branschorganisationen
Färg, Möbler och Interiör
Box 92107
120 07 Stockholm
Besöksadress: Arenavägen 61, 9 tr
Globen City Stockholm

Marie-Louise Sigemalm, vd
Direkttelefon: 08-640 66 38
E-post: marie-louise@fmibranschen.se