Kontakt »    Press »   
Start
Aktuellt
Om oss
FMI Tidningen
Utbildningar
bli medlemmar
Mssor & Event
Annonser:
21 Feb 2017

E-barometern 2016

Detaljhandelns digitalisering fortsätter med oförminskad styrka och en allt större del av försäljningen flyttar ut på nätet. Under 2016 växte den totala e-handeln med 16 procent, från 50 miljarder till 57,9 miljarder kronor.

Det framgår av e-barometern för 2016 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Den totala detaljhandeln växte under 2016 med 3,3 procent, motsvarande 23,7 miljarder kronor. E-handeln ökade med cirka 8 miljarder under samma period, vilket betyder att försäljningen via e-handeln stod för en tredjedel av hela tillväxten i handeln 2016.
 
- E-handeln tar mark. Nu flyttar till viss del konsumtionen över från de fysiska butikerna till nätet. Men på sikt kommer vi att få se ett betydligt större samspel mellan de fysiska kanalerna och de digitala. Och det är tydligt att de digitala inslagen ökar i alla led i konsumenternas köpbeteende, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige, i ett pressmeddelande.
 
E-handeln utgör nu 7,7 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. De branscher som har kommit längst på nätet är böcker, elektronik och mode. Nästan varannan bok köps idag online, medan vart fjärde elektronikprodukt och drygt ett av tio modeplagg köps via nätet.
 
Årets försäljningsraketer, som även var de branscher som uppvisade starkast tillväxt i fjol, är livsmedelsbranschen och bygghandeln. De ökade med 30 procent respektive 29 procent under 2016. Livsmedelsförsäljningen på nätet är fortfarande bara en bråkdel av den totala dagligvaruhandeln i Sverige. Däremot har vi sett en stor effekt för bygghandeln på nätet som nu omsätter 3,6 miljarder kronor och står för 9 procent av den totala bygghandeln i Sverige.
 
 - Detaljhandeln är i ständig förändring. Företagen måste följa med i hur konsumentbeteendet förändras för att ha en chans att överleva framöver. En del företag har redan börjat gasa när det gäller att digitalisera verksamheten och fler kommer att trycka ner gaspedalen under året, fortsätter Carin Blom.
 
Tillväxten för den digitala möbelhandeln blev 18 procent för fjärde kvartalet och 26 procent för helåret 2016. 
 
 
Hela rapporten har skickats ut till FMI:s medlemmar.