Kontakt »    Press »   
Start
Aktuellt
Om oss
FMI Tidningen
Utbildningar
bli medlemmar
Mssor & Event
Annonser:
15 Feb 2017

Daymakerindex Butik Sverige 2017

Daymakerindex Butik Sverige 2017 är en undersökning utvecklad av Daymaker i syfte att ta pulsen på kundmötet i den svenska detaljhandeln.

Sedan Daymakerindex Butik började mätas 2009 har man sett en positiv trend under åren, butikerna har varje år blivit bättre på att ta hand om sina kunder i butiken. Dock visar årets resultat en försämring. 
 
Resultatet av undersökningen visar i jämförelse med förra årets mätning att butikerna blivit något sämre på att aktivt ta kontakt, ställa frågor, komma med konkreta förslag, förklara fördelar/nytta och erbjuda kunden att prova/testa. De har blivit lite bättre på att erbjuda merförsäljning och försöka få kunden att ta beslut om köp, medan betygen för god kunskap, engagemang och intresse samt vänligt bemötande är oförändrade. Totalresultatet landar på 63,3% att jämföra med 64,2% förra året.
 
Tittar man på utvecklingen sedan Daymakerindex Butik började mätas år 2009 följer resultatkurvan för kundvarvet, dvs butiksbesöket från början till slut, i stort sett samma mönster under åren. Den största skillnaden ser vi under den inledande delen av kundbesöket. När mätningen startades 2009 var butikerna betydligt sämre på att säga hej, ta aktiv kontakt och att ställa frågor.          
 
I topp bland branscherna 2017 ligger bokhandeln på 78%, en bransch med tuff konkurrens från e-handeln. Lägst betyg får varuhus på 48%. Branschen som förbättrat sitt resultat mest jämfört med 2016 är optik. Heminredningshandeln får 58% jämfört med 57% föregående år. 
 
Av kedjorna placerar sig Synsam i toppen på 88% i årets undersökning. Bottennoteringen får Rusta på 25%. Kicks står för den största positiva förflyttningen jämfört med 2016, då de gått från 40% till 78%. 
 
- Butikernas plats, miljö och säljare kommer att spela en allt större roll för kunden, säger Robert Eriksson, vd på Daymaker, i ett pressmeddelande. Tråkiga butiker som inte kan erbjuda en tilltalande upplevelse kommer i stor utsträckning att väljas bort till förmån för e-handeln. Branscherna och kedjorna som fått bäst resultat i årets undersökning som bokhandeln, Synsam och Kicks har hittat sätt att profilera sig, dra nytta av sitt kunnande och skapa engagemang, vilket kunderna verkar uppskatta. Låt oss få se mer av det inom svensk detaljhandel!  
 
Om undersökningen:
Daymakerindex Butik Sverige 2017 är en undersökning utvecklad av Daymaker i syfte att ta pulsen på kundmötet i den svenska detaljhandeln. Daymakerindex är årligt återkommande sedan 2009. Daymaker har i denna undersökning arbetat med Mystery Shopping, vilket innebär att butikerna har fått besök av Daymakers Shoppers. De har utifrån fördefinierade frågor och svarsalternativ fått återge sina upplevelser av kundbemötandet. Årets undersökning består av 500 observationer i 100 kedjor verksamma i 15 olika branscher. Besöken genomfördes under perioden 17 november till 20 december 2016.
 
Källa: Daymakerindex Butik Sverige 2017