Kontakt »    Press »   
Start
Aktuellt
Om oss
FMI Tidningen
Utbildningar
bli medlemmar
Mssor & Event
Annonser:
13 Sept 2011

Miljfrvaltningarna i Stockholm, Gteborg och Malm genomfr ny kemikalietillsyn hos mbelhandlare.

Under hösten kommer Miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö att kontakta möbelhandlare för att gemensamt bestämma en tid för kemikalieinspektion. Anledningen till inspektionerna är att kontrollera hur butikernas egenkontroll fungerar, dvs vilka kemikaliekrav som butikerna ställer vid inköp av varor och hur butikerna kontrollerar att varorna inte innehåller några förbjudna eller begränsade ämnen som exemplevis dimetylfumerat. I tillsynsprojektet ingår också att kontrollera om butikerna har de rutiner som krävs för konsumentinformationen. FMI har sedan december 2010 löpande försett alla medlemmar med de senaste uppdaterade formulären. FMI hjälper våra medlemsföretag att leva upp till de krav som den eurpoeiska kemikalielagstifningen REACH och nationella regler ställer på handlare.